Treballem en malla

Per què muntar una xarxa MANET (mesh/ad-hoc)

La topologia estrellada que proporciona el model infraestructura obliga a situar els aparells en mode master a un punt privilegiat per a donar connectivitat als aparells en mode managed que entre ells no interactuen directament.

esquema estrella

La fallada d'un aparell en mode master deixa desconnectats a tots els nodes en mode managed als que donava servei.

fallo esquema estrella

Esquema MANET (mesh/ad-hoc)

La topologia mallada que proporciona el mode ad-hoc combinada amb els protocols d'enrutament OLSR/BATMAN/BMX d'OpenWrt ens proporcionen més versatilitat i estabilitat creant una xarxa MANET. En aquest cas cada node es connecta amb tots els nodes que te al seu abast.

esquema mesh

La fallada d'un aparell en mode ad-hoc només repercuteix a aquells nodes que no es connectaven a cap altre node. La fallada d'un aparell en mode ad-hoc només repercuteix a aquells nodes que no es connectaven a cap altre node.

fallo esquema mesh

A més un aparell pot ser canviat d'ubicació sense haver de reconfigurar-lo, la xarxa és mòbil, els enllaços i camins a escollir per enviar les dades es recalculen automàticament.

connexió node amb poca visibilitat més fàcil

Una xarxa MANET de lliure accés és una solució molt acord amb la filosofia de la xarxa ja que cada node que s'afegeix contribueix a reforçar la pròpia xarxa i en situacions perifèriques amplia el radi de cobertura.

Text extret de GràciaSensefils.net