FAQs

Què diferencia guifi·net d'Internet?

A guifi·net hom forma part d'una xarxa de comunicacions electròniques oberta que no restringeix l'accès a ningú. Com a xarxa oberta, guifi·net forma part de la xarxa de xarxes Internet. Les connexions entre guifi·net i Internet són múltiples i poden adoptar formes variades.

El marc teòric està molt ben recollit als Comuns de la XOLN.

Com sortir a Internet?

En tractar-se d'una xarxa oberta, lliure i neutral, existeixen diverses possibilitats per accedir a Internet. Dit això, bona part de la comunitat guifi·net de Sants surt a Internet mitjançant l'eXO, una associació sense ànim de lucre força impregnada dels valors que propugna guifi·net, en la qual les sòcies s'encarreguen de l'autogestió tècnica i econòmica del projecte.

Com contactar amb el grup?

Xat, llista de correu i Guifilabs.

Què cal per connectar?

En la seva versió més bàsica, la connexió a la xarxa Mesh es pot aconseguir mitjançant una petita antena wifi d'exteriors. Un cable d'Ethernet serveix tant per alimentar l'antena com per a transportar les dades fins a un router domèstic, que distribueix les dades dins el domicili.

Sempre es recomanable fer una prova de cobertura abans de comprar res. La comunitat de Sants es força proactiva, simplement fes saber que necessites aquesta ajuda.

A partir d'aquí hi ha diverses tipologies, en funció del que es vulgui aconseguir.

Pots ampliar informació aquí.

Què és qMp?

Acrònim de Quick Mesh Project. Es tracta del firmware per dispositius de xarxa (p.e. antenes) que permet d'una manera senzilla formar part de la Mesh (xarxa mallada) de Sants. Està basat en les distribucions OpenWrt/LEDE i com a tal permet la gestió d'aquests dispositius d'una manera oberta, extensible i basada en el suport de la comunitat.

Com puc aconseguir ajuda?

Et pots donar d'alta a la llista de correu i preguntar allà. O al xat. O als guifilabs. A tots tres llocs trobaràs persones que et poden ajudar a trobar el que necessitis.

És Internet gratis?

No. El cost de la connexió a Internet l'ha d'asumir algú, bé siguis tu o algú que estigui posant aquest servei d'accès. A Sants existeix històricament una sortida de tràfic social limitada, esponsoritzada per l'eXO. En qualsevol cas, participar de l'expansió de la xarxa i l'eixamplament del projecte sempre és una opció interesant :)

Quina cobertura tindré?

Depén de la teva localització i de les possibilitats de connexió a la teva ubicació. Consulta per necessitats específiques, millorar la xarxa sempre és una possibilitat en mans de totes.