Informe mensual d'altes i baixes de nodes a la xarxa de GuifiSants - Octubre 2017

Vistes des del nou node de HWRafaelCampalans29

Vistes des del nou node de HWRafaelCampalans29

Altes:

- Node HWRafaelCampalans29 situat al barri de la Torrassa de L'Hospitalet de Llobregat.

Baixes:

- Node GS-JBusquets24 situat també al barri de la Torrassa de L'Hospitalet de Llobregat.

Total nodes actuals: 74 (veure mapa)